Kdo smo

Žan Rupar

Direktor, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij

Področja dela: vrednotenje kapitalskih deležev, prevzemi in združitve, poslovni načrti. Specializiran za vrednotenje kapitalskih deležev v družbah z omejeno odgovornostjo za najrazličnejše namene. Sodeloval je pri prevzemih in prodajah podjetij doma in v državah bivše Jugoslavije (izvajanje skrbnih pregledov, priprava informacijskih memorandumov…). Žan je pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij pri Slovenskemu inštitutu za revizijo.

 

Katja Erjavšek

Direktorica, davčna svetovalka

Področja dela: davek od dohodkov pravnih oseb in dohodnina. Z davčnim svetovajem se ukvarja od leta 2004. Specializirala se je na področju transfernih cen, za katere se je izobraževala tudi v tujini. Njeno delo se v večji meri nanaša na obdavčitev pravnih oseb, zlasti v primeru kapitalskih in statusnih preoblikovanj ter mednarodnem davčnem načrtovanju. Ima veliko izkušenj na področju svetovanja pri poslovanju s povezanimi osebami in pripravi podporne dokumentacije o transfernih cenah. Sodeluje tudi pri preventvnih davčnih pregledih in inšpekcijskih postopkih. Objavlja članke v strokovnih publikacijah in sodeluje pri pripravi in izvedbi strokovnih predavanj.