Finančno svetovanje

 

  • Vrednotenje podjetja
  • Poslovni načrt
  • izdelava strokovnih mnenj (ocena vrednosti, poslovna škoda…)
  • izvedba skrbnih pregledov (”Due Dilligence”)
  • pomoč pri pridobitvi kreditov
  • priprava načrtov finančnega prestrukturiranja
  • svetovanje pri prevzemnih aktivnostih (”M&A Transactions”)

 

 

Pri vseh davčnih in finančnih storitvah poskrbimo tudi za pravni vidik posameznih problemov. Pri tem sodelujemo s partnerskimi pisarnami.