Davčno svetovanje

Svetovalci družbe MOMENT d.o.o. vam nudimo svetovalne storitve na vseh področjih obdavčitve pravnih oseb in posameznikov. Naše storitve obsegajo zlasti svetovanje s področja: davka od dohodka pravnih oseb, dohodnine, davka na dodano vrednost in drugih davkov in prispevkov.

Poleg rednega svetovanja v obliki izdelave strokovnih davčnih mnenj na omenjenih področjih nudimo tudi naslednje storitve:

  • opravljanje preventivnih davčnih pregledov
  • svetovanje na področju transfernih cen in priprava podporne dokumentacije
  • priprava elaboratov za potrebe uveljavljanja olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj
  • priprava DDV obračunov (”VAT compliance”)
  • zastopanje v inšpekcijskih postopkih pred davčnim organom
  • (mednarodno) davčno načrtovanje in optimizacija
  • ustanavljanje družb v Sloveniji in tujini
  • svetovanje pri nakupu in prodaji družb ter odkupu lastnih poslovnih deležev
  • kapitalsko in statusno prestrukturiranje družb (združitve, oddelitve, izčlenitve)
  • svetovanje pri prevzemih in prenehanju družb (likvidacija, stečaj, prisilna poravnava)