Vrednotenje podjetja

Izvajamo cenitve kapitalskih deležev  za najrazli?nejše namene:

  • prodaja/nakup podjetja
  • odkup lastnih deležev
  • managerski prevzem
  • dav?na optimizacija
  • izstop družbenika
  • izstisnitev manjšinskih delni?arjev
  • izra?un menjalnega razmerja
  • dokapitalizacija

Postopek vrednotenja zahteva poglobljeno znanje s podro?ja financ, ra?unovodstva, davkov in prava. Na prvi pogled preprosta metodologija dopuš?a ogromno prostora za napake, pri ?emer lahko najmanjša botruje k veliki spremembi same ocene vrednosti. Zato strankam svetujemo, da se obrnejo na izkušenega in zanesljivega ocenjevalca z ustrezno licenco. Med našimi referencami je ve? ko 50 podjetij.